Principles – Creole

Download Presip (Creole):

# Title Series PDF
1 Motif Konduit Pèsonèl
2 Moralite Konduit Pèsonèl
3 Atitid Konduit Pèsonèl
4 Emosyon Konduit Pèsonèl
5 Panse Kòrèk Konduit Pèsonèl
6 Paramèt Konduit Pèsonèl
7 Pasyans Konduit Pèsonèl
8 Metrize tèt ou Konduit Pèsonèl
9 Tanperaman Konduit Pèsonèl
10 Padon Konduit Pèsonèl
11 Ambisyon Pwodiktivite
12 Seryezite (Moun serye) Pwodiktivite
13 Bi Pwodiktivite
14 Travay di Pwodiktivite
15 Prodiktivite Pwodiktivite
16 Bonsans Pwodiktivite
17 Direksyon Pwodiktivite
18 Planifikasyon Efikas Pwodiktivite
19 Pwodiktivite
20 Responsabilite Pwodiktivite
21 Genyen pwòp biznis ou Jesyon
22 Onètete Jesyon
23 Imilite Jesyon
24 Jenewozite Jesyon
25 Konfyans Nan Bondye Jesyon
26 Ekonomize (Sere) Jesyon
27 Simen Jesyon
28 Dèt Jesyon
29 Kosiyen,(Siyen ak moun) Jesyon
30 Pwosperite Jesyon
31 Presyon Lidèchip
32 Konprann Moun Lidèchip
33 Fòme Moun Lidèchip
34 Koute Lidèchip
35 Enspirasyon Lidèchip
36 Konfli Lidèchip
37 Konfwontasyon Lidèchip
38 Kritik Lidèchip
39 Chatiman Lidèchip
40 Bon jijman Lidèchip